Патронажна служба

Патронажна служба врши следеће послове:
  • Посете новоређенчету и породиљи,
  • Упознавање са здравствени стањем мајке и детета,
  • Контрола здравственог стања бабињара,
  • Здравствено-васпитни рад,
  • Посета трудницама,
  • Посета одојчади у трећем, шестом, деветом и дванаестом месецу, деце у другој и четвртој години живота,
  • Посета особама старијим од 65 година живота.

ОСОБЉЕ ПАТРОНАЖНЕ СЛУЖБЕ

- Данијела Зорнић, медицинска сестра
- Ивана Бечановић, медицинска сестра

Наши партнери

Image

Дом здравља Кнић

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болети, лечење, рехабилитацију болесних и повређених, превентивну здравствену заштиту.
Д. Михаиловић бр.5

Д. Михаиловић бр.5

Кнић, Србија
Телефон

Телефон

+381 34 510 124
е-Пошта

е-Пошта

dzknic@gmail.com
Радно Време

Радно Време

00-24ч