Патронажна служба

Патронажна служба врши следеће послове:
  • Посете новоређенчету и породиљи,
  • Упознавање са здравствени стањем мајке и детета,
  • Контрола здравственог стања бабињара,
  • Здравствено-васпитни рад,
  • Посета трудницама,
  • Посета одојчади у трећем, шестом, деветом и дванаестом месецу, деце у другој и четвртој години живота,
  • Посета особама старијим од 65 година живота.

ОСОБЉЕ

Данијела Зорнићмедицинска сестра
Данијела Мишовићмедицинска сестра

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болети, лечење, рехабилитацију болесних и повређених, превентивну здравствену заштиту.

info@dzknic.rs

+381 34 510 107

Кнић бб. - Србија

© 2022 Дом здравља Кнић. Сва права задржана. Сајт израдио ANDROS.rs