Антитуберкулозни диспанзер

Диспанзер је смештен у објекту Дома здравља у Книћу.

У оквиру диспанзера пружају се следеће здравствене услуге:
  • РТГ и скопија плућа
  • спирометрија
  • ЕКГ
  • преглед лица у контакту са оболелима од туберкулозе
  • здравствено васпитни рад
  • контролни прегледи пулмолошких болесника

ОСОБЉЕ

Др Љиља Илићспец. пнеумофтизиолог
Душица ЛукићРТГ техничар
Зорица Ракићмедицинска сестра

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болети, лечење, рехабилитацију болесних и повређених, превентивну здравствену заштиту.

info@dzknic.rs

+381 34 510 107

Кнић бб. - Србија

© 2022 Дом здравља Кнић. Сва права задржана. Сајт израдио ANDROS.rs