Стручни савет

Стручни савет Дома здравља Кнић разматра питања из свог делокруга, заузима ставове и доноси одлуке, а нарочито:


  1. Разматра и одлучује о питањима стручног рада Дома здравља;
  2. Предлаже програм стручног рада, као и стручног развоја Дома здравља;
  3. Предлаже план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника;
  4. Предлаже план за унапређење квалитета стручног рада у Дому здравља;
  5. Прати и организује спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у Дому здравља;
  6. Предлаже чланове Управног и Надзорног одбора Дома здравља који се бирају из редова запослених у Дому здравља;
  7. Предлаже директору чланове Етичког одбора;
  8. Доноси пословник о свом раду;
  9. Обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом Дома здравља.

ПРЕДСЕДНИК СТРУЧНОГ САВЕТА

Др Даниела Аксентијевић
Др Даниела Аксентијевићздравствена заштита одраслих становника

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ САВЕТА

Др Фаника Пантовић
Др Фаника Пантовићздравствена заштита деце
Др Милан Зечевић
Др Милан Зечевићхитна медицинска помоћ
Др Ана Ђорђевић
Др Ана Ђорђевићстоматологија
Др Љиља Илић
Др Љиља Илићспец.- консултативна делатност
Др Снежана Васиљевић Шебек
Др Снежана Васиљевић Шебекздравствена заштита жена

Наши партнери

Image

Дом здравља Кнић

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болети, лечење, рехабилитацију болесних и повређених, превентивну здравствену заштиту.
Д. Михаиловић бр.5

Д. Михаиловић бр.5

Кнић, Србија
Телефон

Телефон

+381 34 510 124
е-Пошта

е-Пошта

info@dzknic.rs
Радно Време

Радно Време

00-24ч