Диспанзер за здравствену заштиту деце

У диспанзеру се обављају:
  • систематски прегледи предшколске и школске деце,
  • праћење психомоторног развоја и раста предшколске деце у саветовалиштима,
  • вакцинација предшколске и школске деце,
  • здравствено-васпитни рад.
Диспанзер има 2200 регистрованих корисника - деце узраста до 18 година.

Радно време у две смене од 7.00 – 19.00.

ОСОБЉЕ

Др Бојана Тадићспец. педијатар
Др Фаника Пантовићспец. педијатар
Душица Милошевићпедијатријска сестра
Тања Бабићпедијатријска сестра

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болети, лечење, рехабилитацију болесних и повређених, превентивну здравствену заштиту.

info@dzknic.rs

+381 34 510 107

Кнић бб. - Србија

© 2022 Дом здравља Кнић. Сва права задржана. Сајт израдио ANDROS.rs