Руководство

Image

Помоћник директора за здравствена питања

Др Милан Зечевић, спец. опште медицине

Рођен 06.01.1959.године у Гунцатима, општина Кнић. Основну школу завршио у Книћу, средњу у Крагујевцу. Дипломирао на Медицинском факултету у Београду 1984.године. Специјализацију опште медицине завршио 2000.године. У Дому здравља у Книћу ради од 1986.године.

Помоћник директора за економска питања

Слађана Пантовић, дипломирани економиста

Рођена 12.09.1959.године у Краљеву. Основну школу завршила у Губеревцу, гимназију у Крагујевцу. Дипломирала на Економском факултету у Крагујевцу 1987.године. У периоду од 1989-2001.године била запослена у "Застава аутоделовима" Кнић на пословима начелника економско-финансијске службе. Од 2001.године обавља дужност помоћника директора Дома здравља Кнић за економска питања.
Image

Помоћник директора за правне послове

Лепосава Мијатовић, дипломирани правник

Рођена 28.07.1965. године у Крагујевцу. Основну школу завршила у Гружи, гимназију у Крагујевцу.
Дипломирала на Правном факултету у Крагујевцу 1992. године. Од 1994.-2000. године  била запослена  у Општинској управи општине Кнић на имовинско-правним пословима, пословима секретара Извршног одбора и секретара Скупштине општине Кнић. Од јануара 2001. године обавља дужност помоћника директора за опште и правне послове. Рођена 12.09.1959. године у Краљеву. Основну школу завршила у Губеревцу, гимназију у Крагујевцу. Дипломирала на Економском факултету у Крагујевцу 1987. године. У периоду од 1989-2001. године била запослена у "Застава аутоделовима" Кнић на пословима начелника економско-финансијске службе. Од 2001. године обавља дужност помоћника директора Дома здравља Кнић за економска питања.

Главна сестра Дома здравља Кнић

Данијела Пајовић Мишовић, струковна медицинска сестра

Рођена 10.10.1988. године у Крагујевцу. У Дому здравља Кнић ради од 2012. године, прво у служби Поливалентне патронаже, затим у служби Опште медицине и Кућног лечења у Книћу, да би од почетка 2017. године преузела дужност Главне сестре Дома здравља.

Наши партнери

Image

Дом здравља Кнић

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болети, лечење, рехабилитацију болесних и повређених, превентивну здравствену заштиту.
Д. Михаиловић бр.5

Д. Михаиловић бр.5

Кнић, Србија
Телефон

Телефон

+381 34 510 124
е-Пошта

е-Пошта

info@dzknic.rs
Радно Време

Радно Време

00-24ч