Активности

Превентивни преглед - мамографија

Превентивни преглед - мамографија

У оквиру редовног скрининг програма за дојку у току 2022. године, од укупног броја корисница доби 50-69 година, од стране гинеколошке службе Дома здравља Кнић, на преглед је послато 600 жена а одазвало се 300. Прегледи су омогућени уз подршку и сарадњу општине Кнић. Добијено је 90% уредних налаза а остали су упућени на даљу дијагностичку процедуру и то у сарадњи са КЦ Крагијевац.

Свим женама је дат савет о даљем самопрегледу и његовом значењу, техници и редовним клиничким прегледима. Поред организованог скрининга наставњено је и са појединачним скрининг прегледима редовних пацијенткиња.

Наши партнери

Image

Дом здравља Кнић

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болети, лечење, рехабилитацију болесних и повређених, превентивну здравствену заштиту.
Д. Михаиловић бр.5

Д. Михаиловић бр.5

Кнић, Србија
Телефон

Телефон

+381 34 510 124
е-Пошта

е-Пошта

info@dzknic.rs
Радно Време

Радно Време

00-24ч