Вести

Од 29.07.2021. године амбуланта за пријем пацијената са сумњом на КОВИД19 биће пресељена из објекта у Равном Гају у здравствену станицу Баре. 

Све остале здравствене станице и амбуланте настављају са радом у досадашњем режиму рада.

Од 01.07.2021. године лабораторија Дома здравља "Даница и Коста Шамановић", у складу са најновијом номенклатуром услуга у примарној здравственој заштити, почиње да ради следеће нове услуге:

- Хлориди у серуму

- Натријум у серуму

- Калијум у серуму

Пацијенти ће као и до сада добијати упут за обављање одређених анализа од свог изабраног лекара и са истим се јавити у лабораторију Дома здравља ради заказивања термина узимања узорака.

Вакцинација Синофарм вакцином обављаће се у главној згради Дома здравља у Книћу и у Здравственој станици Гружа, радним даном од 07.00 до 13.00 часова, данима када амбуланте раде ( Кнић сваког радног дана а Гружа понедељком, средом и петком ), почев од 05.05.2021. године.

Вакцинација у Здравственој станици Топоница се обавља исто као и до сада. 

ОБАВЕШТАВАМО ГРАЂАНЕ ДА ВАКЦИНА ПРОТИВ SARS-CoV2 ИМА ДОВОЉНО И

ИСТОВРЕМЕНО ПОЗИВАМО ГРАЂАНЕ ДА СЕ ПРИЈАВЕ ЗА ВАКЦИНАЦИЈУ

ПРЕКО Е–УПРАВЕ  https://euprava.gov.rs/usluge/6224

ИЛИ ПОЗИВНОГ ЦЕНТРА  0800222334


У СЛУЧАЈУ ДА ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЉИВАЊА ПРЕКО Е-УПРАВЕ

ИЛИ КОЛ ЦЕНТРА ИМА ТЕХНИЧКИХ ПРОБЛЕМА 

ЗА ВАКЦИНАЦИЈУ СЕ МОЖЕТЕ ПРИЈАВИТИ НА ТЕЛ.БРОЈ 034 378 500

 

ГРАЂАНИ СЕ МОГУ ПРИЈАВИТИ ЗА ВАКЦИНАЦИЈУ И ПОЗИВАЊЕМ БРОЈА

034/519108

КОЈИ СЕ НАЛАЗИ ДИРЕКТНО НА ВАКЦИНАЛНОМ ПУНКТУ У ТОПОНИЦИ И НАКНАДНО ЋЕ БИТИ ОБАВЕШТЕНИ О ТЕРМИНУ ВАКЦИНАЦИЈЕ

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић,,Кнић

Број: 02-114/2021;   тел/фах 034/510-173

Датум: 15.03.2021. год.

На основу чл. 7-9 Колективног уговора за Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, Кнић (,,Службени гласник општине Кнић,,  3/2019) и Одлуке вд директора Дома здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, Кнић број: 02-114/2021 од 15.03.2021.године, расписује се следећи

                                                                                  ОГЛАС

 За пријем у радни однос на одређено време  са пуним радним временом, до повратка са дужег одсуства запослених, а најкасније до 30.06.2021.године , следећих структура:

Iдва Доктора медицине изабрана  лекара

Опис посла:

Истражује, прати и проучава здравствено  стање, хигијенске прилике и услове живота и рада одраслих становника,превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге менталне поремећаје, спроводи активну здравствену заштиту , спроводи здравствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници,организује и спроводи систематске, циљане и скрининг прегледе , прописује лекове и медицинска средства као и медицинско-техничка помагала, упућује на даљу дијагностику и прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења, води потребну медицинску документацију, врши процену радне способности, издаје лекарска уверења, обавља кућне посете и прегледе у кући болесника, учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите, утврђује време и узрок смрти, ради у превентивним саветовалиштима, води потребну медицинску документацију, обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима. Обавља и друге послове по налогу руководиоца.

  Услови:

Високо образовање- на интегрисаним академским студијама из области медицине по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године;

-на основним студијама из области медицине у трајању од најмање 5 година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године;

1.Завршен Медицински факултет

2.Положен стручни испит за занимање доктора медицине

3.Лиценца за рад издата од надлежне лекарске коморе

  1. Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са биографијом, оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту , лиценцу за рад или решење о упису у именик коморе.

II  једне Медицинске сестре-техничара у амбуланти

Опис посла:

Пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалних ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге, припрема за рад и одржава у исправном стању средства и прибор за рад, врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената, припрема пацијенте за дијагностичко терапијске процедуре, спроводи превентивне и куративне мере по налогу лекара: даје терапију, врши превијање, обраду ране , ЕКГснимања, одређивање шећера у крви, инхалацију, у хитним случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на месту догађаја и у транспорту и прати болесника и надзире га за време превоза до здравствене установе или куће ради даљег лечења,  води прописану медицинску документацију, правилно одлаже медицински отпад. Обавља и друге послове по налогу руководиоца.

  1. Услови:

1.Средње образовање-Завршена  Медицинска школа општег смера

2.Положен стручни испит

3.Лиценца за рад издата од надлежне коморе

4.Најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре-техничара

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са биографијом, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој Медицинској школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту , лиценцу за рад или решење о упису у именик коморе.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања. Пријаве се подносе лично или поштом на адресу : Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, 34240 Кнић.

У Книћу 15 .03.2021.год.                                                   ВД  ДИРЕКТОРА

                                                                                             Др Марија Трифуновић

ОБАВЕШТАВАМО ГРАЂАНЕ ДА ВАКЦИНА ПРОТИВ SARS-CoV2 ИМА ДОВОЉНО И

ИСТОВРЕМЕНО ПОЗИВАМО ГРАЂАНЕ ДА СЕ ПРИЈАВЕ ЗА ВАКЦИНАЦИЈУ

ПРЕКО Е–УПРАВЕ  https://euprava.gov.rs/usluge/6224

ИЛИ ПОЗИВНОГ ЦЕНТРА  0800222334


У СЛУЧАЈУ ДА ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЉИВАЊА ПРЕКО Е-УПРАВЕ

ИЛИ КОЛ ЦЕНТРА ИМА ТЕХНИЧКИХ ПРОБЛЕМА 

ЗА ВАКЦИНАЦИЈУ СЕ МОЖЕТЕ ПРИЈАВИТИ НА ТЕЛ.БРОЈ 034 378 500

На основу најновије инструкције Министарства здравља Републике Србије, по којој до даљњег не могу да се мењају локације пунктова на којима се обавља вакцинација, обавештавамо грађане општине Кнић да ће вакцинација и даље да се обавља у амбуланти Топоница

Previous Next

Од 03.03.2021. године амбуланта за пријем пацијената са сумњом на КОВИД19 биће пресељена из Здравствене станице Гружа у објекат у Равном Гају. 

Истовремено пункт за вакцинацију пацијената биће пресељен из Здравствене станице Топоница у Здравствену станицу Гружа. 

ОД ПОНЕДЕЉКА 08.02.2021. године У ЗДРАВСТВЕНОЈ СТАНИЦИ ТОПОНИЦА ПОНОВО РАДИ ДЕЧИЈИ СТОМАТОЛОГ.

РАДНО ВРЕМЕ СТОМАТОЛОГА ЈЕ 07.00 - 14.25 часова 

СВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ПАЦИЈЕНТИ МОГУ ДА ЗАКАЖУ ПОСЕТУ ПРЕКО ТЕЛЕФОНА 034/519-108

Previous Next

У Дому здравља „Даница и Коста Шамановић“ почела је вакцинација против вируса COVID-19, за све грађне општине Кнић који су се пријавили преко портала еУправе ( https://imunizacija.euprava.gov.rs ) или путем позивног центра ( 0800222334 ).

Првог дана вакцинације планирано је да се вакцинише 71. пацијент. Сви грађани пријављени за вакцинацију пролазе лекарски преглед пре апликовања вакцине. Тренутно, у Дому здравља Кнић може да се прими вакцина кинеске производње SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated.

Вакцинација се наставља и сутра према плану који Дому здравља доставља Институт за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут".

 

Previous Next

У оквиру обележавања Светског дана здраве хране и чистих руку служба поливалентне патронаже посетила је најмлађу групу деце у вртићу Цветић у Книћу и поделила пригодне поклоне и промотивни материјал. 

 

    Поштовани пацијенти,

Обавештавамо вас да ће се наредне недеље организовати вакцинација против сезонског грипа за пацијенте ЗС Баре и Амбуланте Губеревац на следећи начин:

Сваког четвртка у 8,00 часова је организован превоз пацијената из Бара до Топонице. Полазак је испред ЗС Баре .

Уторком у 8,00 часова је организован превоз пацијената из Губеревца до Груже. Полазак је испред Амбуланте Губеревац.

Минибус који прима 20 путника возиће пацијенте у оба правца.

Молимо за разумевање.

 

У Книћу 02.10.2020.године                                                                                            

Previous Next

29.09.2020. године обележен је Светски Дан срца.

Испред Дома културе у Книћу у периоду од 10.00 до 13.00 часова спроведена је акција мерења крвног притиска и и нивоа шећера у крви а такође грађани су могли да добију савете о  здравој исхрани инеговању здравих стилова живота.

Дом здравља ,,Даница и Коста Шамновић,, Кнић  ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

НАШИ ПАРТНЕРИ

Ministarstvo zdravlja
RFZO
IZJZKG
Moj doktor
Opstina Knic
apotekakg
dzkg
kc kg

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болети, лечење, рехабилитацију болесних и повређених, превентивну здравствену заштиту.

info@dzknic.rs

+381 34 510 107

Кнић бб. - Србија

© 2021 Дом здравља Кнић. Сва права задржана. Сајт израдио ANDROS.rs